Convocatòria corresponent a l’any 2019 del programa Erasmus+

ORDRE EDU/4/2019, d’11 de gener, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l’any 2019 del programa Erasmus+ i s’informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

Anuncios
Publicado en Gestió de centres, Històric notícies, Pàgina inici

Exempció de l’IRPF per maternitat i paternitat

El Govern estén el dret a l’exempció de l’IRPF per paternitat i maternitat, evitant així la discriminació als funcionaris adscrits al mutualisme administratiu de MUFACE, ISFAS i MUGEJU

Més informació

Publicado en Històric notícies, Pàgina inici

Increment salarial a la funció pública

Govern i sindicats han segellat un acord per incrementar el 2019 el salari dels treballadors i treballadores de la Generalitat en el marc de la primera reunió de l’any de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAG).

En concret, s’aplicarà l’increment màxim del 2,75% autoritzat per llei.

Amb l’acord, els treballadors i treballadores de la Generalitat veuran incrementades les seves retribucions un 2,25% a partir d’aquest mateix mes de gener, mentre un altre 0,25% —corresponent a l’assoliment dels objectius del PIB— es percebrà, si procedeix, a partir de l’1 de juliol. D’altra banda, es preveu un altre increment del 0,25% addicional de la massa salarial, que està subjecte a negociació pel que fa a la seva aplicació.

La prioritat del Govern és fer efectiu l’increment de manera immediata i per tant que els treballadors i treballadores públics puguin començar a cobrar-les ja a la nòmina del gener.

Publicado en Pàgina inici, Personal docent

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2019 (Cos de mestres i FP)

RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
Accés a la convocatòria

Publicado en Històric notícies, Pàgina inici, Personal docent

Concurs de mèrits per a la provisió de llocs vacants de personal docent en l’exterior per a funcionaris de carrera

Concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, por funcionarios de carrera. Convocatoria 2018-2019

Publicado en Històric notícies, Personal docent

AVANTPROJECTE DE LLEI QUE MODIFICA LA LOMCE

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

ACCES AL DOCUMENT

Publicado en Històric notícies, Legislació, Pàgina inici

El Gobierno dará el título de Bachillerato con una asignatura suspendida

El Mundo :El Gobierno dará el título de Bachillerato con una asignatura suspendida

Publicado en Mitjans de comunicació, Pàgina inici
Documents per a l’organització i gestió de centres (2018-19)
Informe 2018 sobre els estado del sistema educativo (CEE)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos