Real Decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE (paralització de les proves externes de 4rt d’ESO i Batxillerat)

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Anuncios
Publicado en Històric notícies, Legislació
Documents per a l’organització i gestió de centres (2018-19)
Informe 2018 sobre els estado del sistema educativo (CEE)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos