QUE CAL FER EN CAS DE SITUACIONS DE VIOLÈNCIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS ?

Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de
violència envers treballadors dependents del Departament
d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i
serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de
les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats
per membres de la comunitat educativa i/o tercers

Anuncios
Publicado en Històric notícies, Personal docent
Documents per a l’organització i gestió de centres (2018-19)
Informe 2018 sobre els estado del sistema educativo (CEE)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos