Resolució d’habilitació de mestres per impartir docència en els dos primers cursos de l’ESO

Resolució de 7 de maig de 2018, del director general de Professorat i Personal
de Centres Públics d’habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per
impartir docència en els dos primers cursos de l’ESO amb caràcter provisional
en llocs de treball de les especialitats Llengua Catalana i Literatura, Llengua
Castellana i Literatura i Matemàtiques.

Anuncios
Publicado en Històric notícies, Personal docent
Documents per a l’organització i gestió de centres (2018-19)
Informe 2018 sobre els estado del sistema educativo (CEE)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos