AVANTPROJECTE DE LLEI QUE MODIFICA LA LOMCE

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

ACCES AL DOCUMENT

Anuncios
Publicado en Històric notícies, Legislació, Pàgina inici
Documents per a l’organització i gestió de centres (2018-19)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos