Concurs de mèrits per a la provisió de llocs vacants de personal docent en l’exterior per a funcionaris de carrera

Concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, por funcionarios de carrera. Convocatoria 2018-2019

Anuncios
Publicado en Històric notícies, Pàgina inici, Personal docent
Documents per a l’organització i gestió de centres (2018-19)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos