Barcelona assajarà un batxillerat de tres anys el curs vinent

La prova pilot a tres instituts de la capital catalana preveu flexibilitzar el currículum d’aquesta etapa per reduir l’abandonament escolar

Més informació

Anuncios
Publicado en Mitjans de comunicació
Documents per a l’organització i gestió de centres (2019-20)
Informe 2018 sobre els estado del sistema educativo (CEE)
PISA 2015
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos