Archivo del sitio

Documents d’organització i gestió Curs 2017-2018

Documents: accés a tots els documents de cada Àmbit. Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2017-2018

Publicado en Gestió de centres, Històric notícies, Pàgina inici

Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs

Publicado en Històric notícies, Pàgina inici, Personal docent

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de

Publicado en Batxillerat, ESO, Històric notícies, Pàgina inici

Profesores critican “regreso al pasado” y que decisiones se tomen en despacho

La Vanguardia: Profesores critican “regreso al pasado” y que decisiones se tomen en despacho. El Sindicato de Profesores de Secundaria considera que el modelo para evaluar a los alumnos de Primaria a partir de competencias básicas que se aplicará a final

Publicado en altres organitzacions, Històric notícies, Pàgina inici

Projecte d’ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Projecte d’ORDRE per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Publicado en Gestió de centres, Històric notícies, Legislació

RESOLUCIÓ de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

Publicado en Històric notícies, Personal docent

RESOLUCIÓ sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent. (No inclou reducció de jornada als majors de 55 anys)

Procediment per a la tramitació de les següents reduccions de jornada: per cura d’un fill o filla menor de sis anys, per cura d’un fill o filla menor de dotze anys, per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o

Publicado en Històric notícies, Personal docent
PISA 2015
Portal de centres
Documents per a l’organització i gestió de centres (2017-18)
Estadístiques d’ensenyament
Archivos