Archivo del sitio

RESOLUCIÓ per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre. Accés a la normativa

Publicado en Gestió de centres, Legislació, Pàgina inici

Real Decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE (paralització de les proves externes de 4rt d’ESO i Batxillerat)

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Publicado en Històric notícies, Legislació

Convocatòria concurs de trasllats de secundària i altres

Resolució ENS/2293/2016, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial

Publicado en Legislació, Personal docent

Nota de premsa del Departament d’Ensenyament en relació a les proves de 4t d’ESO i Batxillerat

El Departament d’Ensenyament ha anunciat que recorrerà el Reial Decret estatal que regula les avaluacions finals (proves externes) de 4t d’ESO i Batxillerat. Més informació

Publicado en Batxillerat, ESO, Històric notícies, Legislació

Publicació del Reial Decret de les avaluacions finals de l’ESO i el Batxillerat

Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, que regula les avaluacions finals de l’ESO i del Batxillerat. Text del Decret

Publicado en Batxillerat, ESO, Legislació

Resolució per la qual es fixen els criteris per a la confecció de les plantilles

Publicat el procediment per tal de calcular les plantilles per al curs 2016-17 (Inclou hores de reducció per càrrecs de coordinació) Resolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per

Publicado en altres organitzacions, Gestió de centres, Històric notícies, Legislació, Personal docent

El Parlament debatrà tres mocions sobre la política educativa del Departament d’Ensenyament

En els proper dies el Parlament de Catalunya debatrà i votarà tres mocions crítiques amb la política educativa del Departament d’Ensenyament, demanant el manteniment de plantilles, dotació per a centres de gran complexitat, les dues hores lectives de reducció als

Publicado en Històric notícies, Legislació
Debat sobre el Pacte Educatiu
PISA 2015
Portal de centres
Documents per a l’organització i gestió de centres (2016-17)
Estadístiques d’ensenyament