El conseller d’Educació promou un debat sobre els reptes educatius

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha anunciat avui que el Departament impulsarà 10 debats per tal d’afrontar els principals reptes educatius del país. D’entre els 10 reptes anunciats, en considera 3 com a urgents per a afrontar durant aquest mateix curs: l’horari i calendari escolar, la reforma de l’educació postobligatòria, i la formació i itinerari professional del professorat.

Veure notícia:

10 reptes educatius

Publicado en Pàgina inici

Informe del Consell Escolar de Catalunya sobre l’ús dels dispositius mòbils als centres educatius

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha lliurat l’informe Els dispositius mòbils als centres educatius al conseller d’Educació, Josep Bargalló, després d’aprovar-lo en el Ple del 10 de setembre. Aquest informe dona resposta a l’encàrrec que va fer el titular d’Educació al CEC sobre l’ús educatiu de les tecnologies mòbils en els centres educatius el mes d’octubre de 2018.

El CEC, com a organisme superior de consulta i participació en matèria educativa de l’ensenyament no universitari de la Generalitat, després de debatre aquesta qüestió en la Subcomissió de Cultura Digital, destaca l’oportunitat pedagògica que els dispositius mòbils ofereixen per l’aprenentatge de l’alumnat a Catalunya i també la importància de la tasca que nombrosos docents i centres ja duen a terme amb èxit.

És per això, que el CEC conclou en aquest informe que la introducció dels dispositius mòbils pot incidir en la millora de l’ensenyament i dels aprenentatges de les diverses àrees curriculars. En primer lloc, perquè poden augmentar la motivació del grup de l’alumnat i, de l’altra, perquè permeten introduir noves metodologies que enriqueixen els processos d’ensenyament i aprenentatge. A més, diu que l’ús de les tecnologies digitals fomenta el treball cooperatiu i col·laboratiu i, per tant, suposa la incorporació d’una experiència imprescindible per a la futura inserció laboral de l’alumnat.

El document també recull, entre d’altres, aquestes recomanacions:

– Pel que fa a protecció de dades, afirma que és necessari que hi hagi un docent en cada centre escolar que actuï de referent de protecció de dades.
– És necessari el foment del pensament crític per ajudar l’alumnat a entendre el sentit del món i les noves formes que ha adoptat la comunicació.
– En relació al paper de la família, afirma que és determinant. Per això, recomana la creació d’espais de diàleg, establint un clima de confiança per poder consensuar unes regles clares i unes normes d’ús.
– En ciberassetjament, destaca que cal donar a conèixer l’existència de les eines disponibles per lluitar-hi en contra, i també que és important incrementar la conscienciació del conjunt de la comunitat educativa per mitjà de campanyes informatives i de sensibilització.

El Consell Escolar, amb l’elaboració d’aquestes recomanacions, té com a propòsit que suposin un anàlisi en profunditat dels elements substancials que configuren la cultura digital i les seves implicacions en el sistema educatiu.

Encàrrec del conseller

Concretament, el conseller Josep Bargalló va sol·licitar la elaboració d’un informe sobre les bones pràctiques dels centres en l’ús del mòbil a l’aula per poder disposar d’un marc que ressituï en el context actual l’ús educatiu que es fa de les tecnologies mòbils en els centres educatius de Catalunya. En aquest sentit, un dels objectius del Departament d’Educació per als propers anys és impulsar la recerca i la cultura digital com peces clau i vertebradores de la transformació educativa.

Aquest informe actualitza el primer document en aquest àmbit, Les tecnologies mòbils als centres educatius, que va aprovar el Ple del Consell Escolar de Catalunya el 4 de març de 2015. En aquest informe s’hi van tractar les següents qüestions: les tecnologies digitals a l’educació, la competència digital, els dispositius mòbils i l’aprenentatge. També es van facilitar orientacions per a polítiques de centre.

DOCUMENT: Els dispositius mòbils als centres educatius

Publicado en Gestió de centres, Informes, Pàgina inici

Novetats curs 2019-20

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha explicat en una roda de premsa que enguany s’iniciarà el batxillerat en 3 anys, que combina el batxillerat amb un cicle formatiu artístic de grau mitjà o un títol de tècnic esportiu. El pla pilot es durà a terme en 7 centres, i permetrà a l’alumne obtenir el títol de batxillerat i el del cicle formatiu.

Més informació de la roda de premsa

Publicado en Batxillerat, Mitjans de comunicació, Pàgina inici

Documents d’organització i gestió curs 2019-20

Documents d’organització i gestió curs 2019-20

Publicado en Gestió de centres, Pàgina inici

INFORME TALIS SOBRE EL PROFESSORAT

Accés  a l’informe

Més informació:

El País

ABC

Publicado en Informes, Pàgina inici

Nota de premsa del Departament d’Educació sobre la FP dual per al curs 2019-2020

Educació deixa sense efecte la resolució de l’FP Dual per al curs 2019-2020

Publicado en Pàgina inici

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per participar en diversos programes d’innovació pedagògica creats pel Departament d’Educació.

Convocatòria adreçada a centres que vulguin participar en aquests programes:

Programa Innovació i transferència del coneixement “InnovaFP”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 1.

– Programa “Activa FP”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 2.

– Programa “Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 3.

– Programa “Foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 4.

– Programa “Assessorament a les persones i a les empreses”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 5, per formar part de la Xarxa Orienta FP, i a l’annex 6, per formar part de la Xarxa EmpresaFP.

– Programa “AraArt” ”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 7.

– Programa “Mòbils.edu”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 8.

– Programa “#aquiproubullying”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 9.

– Programa “Orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 10.

– Programa “Apadrinem el nostre patrimoni”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 11.

– Programa “Talent creatiu i empresa”, d’acord amb les bases que s’insereixen a l’annex 12.

MÉS INFORMACIÓ

 

Publicado en Històric notícies, Pàgina inici
Documents per a l’organització i gestió de centres (2019-20)
Informe 2019 sobre els estado del sistema educativo (CEE)
PISA 2018
Portal de centres
Estadístiques d’ensenyament
Archivos